Reaktor beztlenowy

1. PRZEZNACZENIE
2. ZASADA DZIAŁANIA
3. ZALETY
1
 

PRZEZNACZENIE

Reaktor beztlenowy jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym rozkład związków organicznych zawartych w ściekach w warunkach fermentacji beztlenowej.

 
 
2
 

ZASADA DZIAŁANIA

Wstępnie ogrzany ściek trafia do cylindrycznego zbiornika reaktora. Odpowiednie dostosowanie wielkości przepływu ścieku oraz warunków wewnątrz, umożliwia właściwy przebieg fermentacji beztlenowej. W tym procesie powstaje biogaz, który przemieszcza się do górnych partii zbiornika. Aby oddzielić biogaz od cieczy, w której jest on rozpuszczony stosuje się różne metody. Jedną z najpopularniejszych jest wykorzystanie separatora biogazu, który umożliwia fizyczną separację gazów od cieczy. W reaktorze beztlenowym Ekowater, wykorzystywany jest specjalnie zaprojektowany, dwustopniowy system separująco-odprowadzający.
 

Odprowadzony gaz gromadzi się w zbiorniku stanowiącym wyposażenie reaktora, skąd po wstępnym oczyszczeniu zostaje skierowany do kolejnego etapu. Biogaz składa się głównie z metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) oraz zawiera śladowe ilości innych gazów.
 

Drugim z produktów procesu fermentacji jest osad, który gromadzi się przy dnie zbiornika, a następnie zostaje odprowadzony na dalsze etapy oczyszczania. Ściek oczyszczony, przefermentowany, w górnej części zbiornika jest odprowadzany przez specjalnie skonstruowane przelewy. Reaktor jest stosowany w najnowocześniejszych oczyszczalniach ścieków z odzyskiem biogazu.

 

3
Jakie są zalety reaktora biologicznego? 

ZALETY

- Separacja biogazu umożliwia oddzielenie i wykorzystanie metanu jako cennego paliwa energetycznego. Metan jest głównym składnikiem biogazu, który ma wysoką wartość energetyczną.

- Otrzymany biogaz po oczyszczeniu może być wykorzystywany jako źródło energii (np. do produkcji energii elektrycznej lub ciepła),

- Reaktory beztlenowe są bardziej wydajne w usuwaniu substancji organicznych ze ścieku niż proces tlenowy. Ponadto, proces beztlenowego rozkładu jest mniej energetycznie wymagający niż proces tlenowy, co oznacza niższe koszty eksploatacji.

- Proces separacji biogazu przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Metan jest gazem o właściwościach silnie wzmagających efekt cieplarniany. Jego odzyskiwanie i wykorzystywanie jako paliwo pomaga zmniejszyć ilość niekorzystnych związków uwalnianych do atmosfery.

- Osad pozostały po procesie fermentacji beztlenowej jest łatwiejszy do zagospodarowania, z uwagi na obniżoną zawartość związków biologicznie czynnych.

 

Powrót do oferty
DANE ADRESOWE
Ekowater Sp. z o.o.

Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2,
00-580 Warszawa

KRS: 0000437631
NIP: 1182088081
REGON: 146357743
+48 22 833 38 12
+48 22 832 31 98
ekowater@ekowater.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
Skontaktuj się z nami
Uzupełnij oznaczone pola
Dziękujemy za wiadomość!
Infrastruktura i Środowisko
Łódź
Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
Przewiń do góry
Copyright © 2020 Ekowater Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekowater Sp. z o.o.  Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, Poland - NIP 118-208-80-81 - REGON 146357743 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie - KRS 0000437631. Kapitał zakładowy 0.000.000,00 Zarząd Spółki: Sławomir Andrzej Jezierski
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco?
Musisz podać prawidłowy adres email.
Dziękujemy!