E-Ekowater

1. Dostęp
2. Widok ogólny
3. Widok urządzenia
4. Wyresy zdefiniowane
5. Wykresy zdefiniowane c.d.
6. Wykresy użytkownika
7. Wykresy użytkownika c.d.
8. Okno konfiguracyjne
9. Widok trendu
10. Alarmy bieżące
11. Alarmy bieżące c.d.
12. Alarmy archiwalne
13. Przykładowe aplikacje
1
Logowanie 

Dostęp

Dostęp do warstwy użytkownika systemu E-Ekowater nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania, uzyskujemy go za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, zarówno w sieci lokalnej jak i zdalnie – przez internet. Dzięki temu operator korzystając z dowolnego urządzenia (komputer, telefon, tablet), znajdując się w dowolnym miejscu na świecie, może uzyskać dostęp do wizualizacji pracy swoich obiektów.


Wpisanie w przeglądarce internetowej adresu wizualizacji spowoduje wyświetlenie panelu logowania do systemu. Podając nazwę użytkownika oraz hasło logujemy się do warstwy wizualizacyjnej, która może posiadać różne funkcje w zależności od indywidualnie nadanych uprawnień osobie logującej się.
2
Podgląd procesu 

Widok ogólny

Wygląd głównego okna synoptycznego sytemu omówiono na przykładzie obiektu oczyszczalni działającej w systemie komór osadu czynnego.


Znajdują się na nim:
 • Rendering przedstawiający rozmieszczenie urządzeń
 • Trend przedstawiający przebieg najważniejszego z punktu widzenia technologii parametru pracy obiektu – w tym wypadku jest to stopień natlenienia ścieku
 • Aktualne parametry pracy obiektu – tlen zadany oraz aktualny – w formie okienek wyświetlających wartość
 • Stacyjki obiektowe z graficznym przedstawieniem podstawowych parametrów pracy urządzeń.
 
Podgląd procesu - widok
3
Podgląd procesu 

Widok urządzenia

Widok poszczególnych urządzeń omówiono na przykładzie okna z przebiegiem pracy aeratora.

Znajdują się na nim:
 • Rendering urządzenia do którego odnoszą się przedstawiane parametry
 • Stacyjka obiektowa przedstawiająca pełne parametry pracy urządzenia:
 • Aktualny tryb pracy
 • Łączny czas pracy
 • Aktualnie pobierany prąd
 • Prędkość obrotowa zadana oraz odczytana
 • Stan zabezpieczeń w rozdzielni obiektowej
 • Stan przycisku bezpieczeństwa
 • Stan wyłącznika remontowego obiektu
 • Przebieg trendów prędkości obrotowej oraz stopnie natlenienia
Powyższe dane oraz sposób ich przedstawienia pozwalają na kontrolę normalnej pracy oraz szybką diagnostykę w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.
Podgląd procesu - widok
4
Dostęp do wykresów 

Wyresy zdefiniowane

Wykresy pozwalają na analizę danych historycznych, użytkownik otrzymuje wraz z systemem szereg zdefiniowanych wcześniej wykresów przedstawiających przebiegi najważniejszych parametrów z punktu widzenia procesu technologicznego zachodzącego na oczyszczalni.


Wykres przedstawia zależność prędkości obrotowej pracy aeratorów w zależności od zadanego oraz aktualnego stopnia natlenienia ścieku.
Dostęp do wykresów - widok
5
Dostęp do wykresów 

Wykresy zdefiniowane c.d.

Czas przedstawiony na wykresie:
 • może być wybierany z pośród predefiniowanych ustawień
 • użytkownik może wprowadzić interesujący go zakres za pośrednictwem panelu
6
Dostęp do wykresów 

Wykresy użytkownika

Użytkownik otrzymuje również możliwość generowania wykresów niestandardowych, pozwalających na kontrole dowolnych parametrów procesów zachodzących na oczyszczalni, definiowanie ich odbywa się za pomocą okna konfiguracyjnego.
Dostęp do wykresów - widok
7
Dostęp do wykresów 

Wykresy użytkownika c.d.

Przygotowanie wykresu obejmuje:
 • Wybór danych, które mają się pojawić na wykresie – określany poprzez zaznaczenie w polu znajdującym się obok opisu zmiennej
 • Konfigurację wyświetlanych danych:
 • Przesunięcia wartości zmiennej
 • Mnożnika zmiennej
 • Osi na której wartość zmiennej ma być odczytywana
 • Konfigurację pola wykresu:
 • Wartości minimalne na osiach wykresu
 • Wartości maksymalne na osiach wykresu
 • Rozdzielczość wykresu
 

Poniżej przykład przykładowo wygenerowanego wykresu:
Dostęp do wykresów - widok
8
Trendy 

Okno konfiguracyjne

Linie trendów w odróżnieniu od wykresów nie prezentują danych archiwalnych, a bieżący przebieg monitorowanych parametrów, nie musimy ich odświeżać. Przebieg trendu będzie aktualizowany na bieżąco, dostęp do nich uzyskujemy poprzez wybranie pola „Trendy niestandardowe” z paska po lewej stronie, spowoduje to wyświetlenie okna konfiguracyjnego.

Okno konfiguracji wygląda i działa w sposób analogiczny do okna konfiguracji wykresów niestandardowych, jedyna różnica występuje w liczbie zmiennych, które możemy wybrać. Wynika ona ze sposobu działania obu funkcji, dane do wykresów muszą zostać z archiwizowane, a więc w tym przypadku możemy wybierać jedynie spośród tych, w których funkcja zapisu została aktywowana, dane do trendów zbierane są a bieżąco, więc tutaj możemy wybrać dowolną zmienną biorącą udział w procesie sterowania obiektem.
Trendy - widok
9
Trendy 

Widok trendu


Widok trendu prezentuje się w następujący sposób:
Trendy - widok
10
Alarmy 

Alarmy bieżące

Sytuacje awaryjne sygnalizowane są za pośrednictwem paska znajdującego się w dolnej części ekranu.

Sygnalizacja alarmu:
 • Zmiana koloru paska na czerwony
 • Sygnalizacja dźwiękowa
 • Komunikat o liczbie aktualnie aktywnych alarmów
Alarmy - widok
Alarmy - widok
11
Alarmy 

Alarmy bieżące c.d.

Lista przedstawia następujące parametry sytuacji awaryjnych:
 • Opis alarmu
 • Sterownik, z którego przyszedł alarm
 • Czas wystąpienia alarmu
 • Zdefiniowany poziom:
              - Alarm
              - Ostrzeżenie
              - Informacja
 • Możliwość potwierdzenia alarmu przez użytkownika


Widok listy alarmów:
Alarmy - widok
12
Alarmy 

Alarmy archiwalne

Z widoku listy alarmów archiwalnych możemy odczytać następujące parametry:
 • Czas rozpoczęcia
 • Czas zakończenia
 • Zdefiniowany poziom
 • Opis
 • Sterownik, z którego przyszedł alarm
 • Czy został potwierdzony przez użytkownika, oraz kto to potwierdzenie wykonał
 • Aktualny status
 • Komentarz, dodany przez użytkownika

Okres, z którego wyświetlane są alarmy możemy dowolnie definiować, w sposób analogiczny do tego w jaki definiowaliśmy czas pokazywany na wykresach.
Alarmy - widok
13
 

Przykładowe aplikacje

Pompownia ścieków surowych
Reaktor CF-SBR
Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu
Instalacja odwadniania osadu
Powrót do oferty
DANE ADRESOWE
Ekowater Sp. z o.o.

Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2,
00-580 Warszawa

KRS: 0000437631
NIP: 1182088081
REGON: 146357743
+48 22 833 38 12
+48 22 832 31 98
ekowater@ekowater.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
Skontaktuj się z nami
Uzupełnij oznaczone pola
Dziękujemy za wiadomość!
Infrastruktura i Środowisko
Łódź
Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
Przewiń do góry
Copyright © 2020 Ekowater Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekowater Sp. z o.o.  Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, Poland - NIP 118-208-80-81 - REGON 146357743 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie - KRS 0000437631. Kapitał zakładowy 0.000.000,00 Zarząd Spółki: Sławomir Andrzej Jezierski
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco?
Musisz podać prawidłowy adres email.
Dziękujemy!