Stacja zlewcza | Stacje zlewne | Ekowater

1. PRZEZNACZENIE
2. ZASADA DZIAŁANIA
3. Wyposażenie dodatkowe
4. Normy
5. Wykonanie materiałowe
6. Wydajności
7. Rodzaje
8. Zdjęcia realizacji
1
ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

PRZEZNACZENIE

Stacja zlewna ścieków lub osadów dowożonych Ekowater Sp. z o.o. przeznaczona jest do kontrolowanego odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z wozów asenizacyjnych.

Stacja zlewna ścieków dowożonych Ekowater Sp. z o.o. w ramach swojego wyposażenia umożliwia:
  • pomiar ilości ścieków dowożonych
  • pomiar parametrów fizyko-chemicznych ścieków: pH, przewodność, temperatura
  • pełną historię i identyfikację dostawców
  • zastosowanie sita spiralnego lub obrotowego, dzięki czemu usuwane są zanieczyszczenia stałe znajdujące się w dowożonych ściekach
  • ciąg pomiarowy wraz z sitem spiralnym lub obrotowym wykonywany może być ze stali nierdzewnej typu Duplex, AISI 316 lub AISI 304
  • kontener wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.
 
 
2
 

ZASADA DZIAŁANIA

Przyjęcie ścieków do stacji zlewnej odbywa się poprzez podłączenie węża spustowego wozu asenizacyjnego do instalacji odbioru ścieków za pomocą złącza strażackiego. Proces zrzutu ścieków rozpoczyna się w chwili identyfikacji przewoźnika poprzez zbliżenie karty magnetycznej do czytnika kart, po czym następuje otwarcie zasuwy pneumatycznej. Za pośrednictwem zainstalowanego urządzenia pomiarowego następuje automatyczny pomiar parametrów fizykochemicznych ścieków.

W przypadku przekroczenia zadanych parametrów ścieków następuje zamknięcie zasuwy pneumatycznej i blokada dopływu ścieków. Zrzut ścieków do stacji zlewczej odbywa się grawitacyjnie. Stacja zlewna ścieków dowożonych Ekowater może być opcjonalnie wyposażona w sito spiralne lub sito obrotowe, dzięki którym następuje proces mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez separację i usuwanie zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach. Po zakończeniu zrzutu ścieków do stacji zlewnej drukowane jest dla dostawcy potwierdzenie ilości dowiezionych ścieków. Automatyczne płukanie kolektora pomiarowego oraz ciągu spustowego kończy cały proces.

3
 

Wyposażenie dodatkowe

Sito - Separacja zanieczyszczań stałych odbywa się w sicie cedzącym, które opcjonalnie może być wykonane, jako sito obrotowe/pierścieniowe lub sito spiralne.
Zarówno sito obrotowe jaki i spiralne zintegrowane jest z wałowym transporterem skratek, w którym zachodzi proces płukania, odwadniania a następnie prasowania skratek.
 
Dowiedz się więcej
4
 

Normy

Urządzenie produkowane jest w zakładzie posiadającym normy: ISO 9001, ISO 3834-2

5
 

Wykonanie materiałowe

Stal nierdzewna typu Duplex, AISI 316, AISI 304
 

W przypadku punktu zlewnego kontenerowego sam kontener wykonany jest w całości (zewnętrza i wewnętrzna cześć) ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316


 

6
 

Wydajności

Stacja zlewna ścieków dowożonych Ekowater Sp. z o.o. posiadają wydajność w zakresie:

  • od 50 m3/h do 150m3/h przepływu maksymalnego
7
 

Rodzaje

EW- (wskazana wydajność) PZ

EW- (wskazana wydajność) PZ-K - wyposażenie dodatkowe: sito spiralne

EW- (wskazana wydajność) PZ-R - wyposażenie dodatkowe: sito obrotowe

EW- (wskazana wydajność) PZ-K/K - wyposażenie dodatkowe: sito spiralne i kontener

EW- (wskazana wydajność) PZ-R/K - wyposażenie dodatkowe: sito obrotowe i kontener


 


 

8
 

Zdjęcia realizacji

Powrót do oferty
DANE ADRESOWE
Ekowater Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa
KRS: 0000437631
NIP: 1182088081
REGON: 146357743
+48 22 833 38 12
+48 22 832 31 98
ekowater@ekowater.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
Skontaktuj się z nami
Uzupełnij oznaczone pola
Dziękujemy za wiadomość!
Infrastruktura i Środowisko
Łódź
Zanim przejdziesz do serwisu informujemy, że używamy analitycznych plików cookie dostarczanych przez Google Analytics.

Po co używamy takich plików?
Pozwalają nam one mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Jeśli wybierzesz z poniższych przycisk „Zaakceptuj” - będziemy używać plików cookie w wyżej wskazanych celach.

Jeśli wybierzesz „Odrzuć” – nie będziemy używać plików cookie we wskazanych celach
Odrzuć
Zaakceptuj
Przewiń do góry
Copyright © 2020 Ekowater Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekowater Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, Poland - NIP 118-208-80-81 - REGON 146357743 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie - KRS 0000437631. Kapitał zakładowy 0.000.000,00 Zarząd Spółki: Sławomir Andrzej Jezierski
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco?
Musisz podać prawidłowy adres email.
Dziękujemy!