o firmie

EKOWATER Sp. z o. o. to dostawca nowoczesnych rozwiązań w zakresie kompleksowego projektowania oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.

Nasze nowatorskie projekty oczyszczalni ścieków są oparte na innowacyjnych technologiach tj. EW-CF-SBR, EW-MBR, EW-COMP i EW-FLOW, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Inwestora. Projekty Ekowater, umożliwiają pełną kontrolę procesu oczyszczania ścieków jak również zużycia energii elektrycznej proporcjonalnie do obciążenia pracującej oczyszczalni ścieków. Wieloletnie doświadczenie projektantów, technologów oraz naukowców, z którymi współpracujemy umożliwia nam kompleksową obsługę standardowych jak i wymagających projektów.

EKOWATER Sp. z o.o to również dostawca najwyższej jakości urządzeń technologicznych przeznaczonych do oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Wprowadziliśmy na rynek innowacyjne urządzenia będące kompleksowym wyposażeniem oczyszczalni ścieków w oparciu o znajomość potrzeb użytkowników oczyszczalni ścieków, wiedzę naszych projektantów, a także technologów i mechaników z Centrum Badawczo–Rozwojowego i doświadczenie lidera rynku branży stali nierdzewnej – firmę Invest-Tech, posiadającego jeden z najnowocześniejszych zakładów spełniający najwyższe normy produkcyjne. Biorąc pod uwagę powyższe założenia stworzyliśmy markę niezawodnych urządzeń o najwyższej jakości. W naszej ofercie znajdują się urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków i biologicznego oczyszczania ścieków, oraz pełen zakres gospodarki osadowej.

Potencjałem naszej firmy jest wiedza, rzetelna praca oraz doświadczenie nabyte w trakcie realizacji wielu zadań z zakresu projektowania, jak również praktyka nabyta podczas budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Doświadczenie projektantów Ekowater w połączeniu z parkiem maszynowym produkującym urządzenia technologiczne Ekowater, przeznaczone do oczyszczalni ścieków stanowi ogromy potencjał oraz daje Inwestorowi pewność i bezpieczeństwo podczas kompleksowej realizacji projektów.

Głównymi odbiorcami naszych usług są jednostki administracji publicznej – urzędy gmin i miast, zakłady komunalne oraz zakłady przemysłowe (oczyszczalnie ścieków, mleczarnie, zakłady przetwórstwa spożywczego).

Siedziba naszej firmy mieści się w Prosta 69 Business Centre w Warszawie. Posiadamy biura projektowe w Toruniu oraz w Bydgoszczy.

 

 

doświadczenie
szybkość reakcji
wysoka jakość wykonania
rzetelna praca
kompleksowa realizacja
projektowanie technologii

Dzięki możliwości zdalnej naprawy, udzielamy pomocy
w jak najkrótszym czasie

technologie

Skierowana do małych oraz średnich oczyszczalni ścieków do ok 50 000 RLM technologia EW-CF-SBR stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie oczyszczania ścieków. Wszystkie etapy oczyszczania realizowane są w jednym zbiorniku, a odpowiednia aparatura pomiarowa umożliwia dokładną regulację cyklu oczyszczania do aktualnego obciążenia oczyszczalni, dzięki czemu można łatwo zredukować zużycie energii elektrycznej proporcjonalnie do aktualnego obciążenia, a nie do wielkości oczyszczalni. W reaktorze EW-SBR oczyszczane mogą być wszystkiego rodzaju ścieki, które są podatne na biologiczny rozkład.

specyfikacja techniczna prezentacja
Technologia EW-CF-SBR

Technologia MBR to rozwiązanie oczyszczalni ścieków, w której głównym urządzeniem jest reaktor MBR, pojedynczy zbiornik z wydzieloną komorą denitryfikacyjną. Oczyszczalnie typu EW-MBR nie wymagają osadników. Większość procesów zachodzi w tym samym zbiorniku, co pozwala na zmniejszenie kosztu inwestycji. Technologia MBR to idealny sposób na oczyszczanie ścieków: bytowych, komunalnych i przemysłowych. Technologia EW-MBR skierowana jest do małych oraz średnich oczyszczalni ścieków: od... do..

specyfikacja techniczna prezentacja
Technologia EW-MBR

Technologia EW-COMP skierowana jest do małych oraz średnich oczyszczalni ścieków: od 1000 do ok. 10000 RLM. Ta prosta w obsłudze technologia nie wymaga budowy osadnika wstępnego, co znacząco obniża koszty inwestycji. Proces oczyszczania przy wykorzystaniu technologii EW-COMP opiera się na użyciu specjalnych cyrkulacyjnych komór osadu czynnego. Komory cyrkulacyjne pozwalają na pełne wymieszanie ścieków oraz na przedłużenie procesu napowietrzania. Całość odbywa się przy użyciu urządzeń zwanych aeratorami. Kolejnym etapem oczyszczania jest odseparowanie nadmiernego osadu od oczyszczonych ścieków. Proces ten odbywa się w urządzeniu zwanym osadnikiem wtórnym oraz w instalacji odwadniania osadu.

specyfikacja techniczna prezentacja
Technologia EW-COMP

EW-FLOW to najnowsza technologia proponowana przez naszą spółkę. Technologia EW-FLOW to podzielona na osadnik i reaktor oczyszczalnia biologiczna pracująca w cyklach dobowych. Ścieki są gromadzone w komorze reaktora przez niemal 24 h. Zaletą tego cyklu oczyszczania jest bardzo duża odporność na nierównomierność dobową dopływu ścieków zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Dzięki Skierowana do małych oraz średnich oczyszczalni ścieków, pozwala na...

specyfikacja techniczna prezentacja
Technologia EW-FLOW

urządzenia

realizacje

pokaż realizacje

kontakt

Możesz skontaktować się z nami korzystając z formularza. Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź przyciskiem „Wyślij wiadomość”.

EKOWATER Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Oddział w Bydgoszczy
ul. ks. R. Markwarta 11A
85-015 Bydgoszcz

+ 48 22 833 38 12

+ 48 22 832 31 98

Ekowater@ekowater.pl