Firma EKOWATER Sp z o.o. zajmuje się projektowaniem i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Potencjałem naszej firmy jest wiedza, rzetelna praca oraz doświadczenie nabyte w trakcie realizacji wielu zadań z zakresu projektowania, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

W ramach naszej działalności oferujemy:

 

  • Projekty oczyszczalni ścieków,
  • Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • Koncepcje oczyszczalni ścieków i kanalizacji
  • Operaty wodno-prawne, raporty oddziaływania na środowisko
  • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • Produkcja i montaż urządzeń do oczyszczalni ścieków
  • Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków

Głównymi odbiorcami naszych usług są jednostki administracji publicznej – urzędy gmin i miast, zakłady komunalne oraz zakłady przemysłowe (mleczarnie, przetwórstwa spożywczego).